Valikko Sulje

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteri­ ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

GoodFlight Aviation Oy
Kuusamantie 20 C, 04330 Lahela
Y-tunnus 2599545-4
puh 044-974 1174
www.lennatys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jaakko Laukkanen / GoodFlight Aviation Oy

3. Rekisterin nimi
 
GoodFlightin asiakasrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito asiakkaisiin ja viestintä. (lahjakortin ostoon ja lentovaraukseen liittyvä viestintä, ilmaisen sisällön jakaminen, uutiskirjeet, markkinointi, mainonta). 

5. Rekisterin tietosisältö
 
Sähköpostipalvelu MailChimp: Sähköpostiosoite ja tiedot lähetettyjen sähköpostien sekä linkkien avauksista.
Verkkokauppa Holvi: Nimi, yhteystiedot ja tiedot maksetuista maksuista.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakkaan oma ilmoitus kotisivujen lomakkeilla, verkkokaupassa, puhelimitse, sähköpostilla tai palvelutilanteissa kasvotusten.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille ilman asiakkaan lupaa.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 
GoodFlightin käyttämän yhdysvaltalaisen MailChimp-sähköpostipalvelun palvelimet sijaitsevat USA:ssa.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Vain valtuutetuilla henkilöillä on rekisterin käyttöoikeus. Kullakin henkilöllä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoja käsitellään suojatuilla palvelimilla.
 
10. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterin pitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa ja kieltää tietojensa käyttö viestintään.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virhe.